NAPIJEGY
2.200,-

NAPIJEGY

5 ALKALMAS
8.900,-

5 ALKALMAS

* Korlátlan ideig felhasználható! 

10 ALKALMAS
15.900,-

10 ALKALMAS

* Korlátlan ideig felhasználható! 

HAVI KORLÁTLAN
18.500,-

HAVI KORLÁTLAN

NEGYEDÉVES
45.000,-

NEGYEDÉVES

Alexander Yoga © 2019 • Design: creATIve